Dane personalne
Imię i nazwisko dr inż. Bogdan Papciak
Telefon 0-17 865-15-08
Email
Budynek H
Nr pokoju 132
Adres al.Powstańców Warszawy 6
Jednostka organizacyjna Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

1990 - mgr inż. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, kierunek : technologia chemiczna, specjalność: synteza organiczna,
praca magisterska: "Badania hydroksymetylowych pochodnych melaminy z oksiranami" promotor: dr inż. J. Lubczak;
2000 - dr nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,
rozprawa doktorska: "Badania wpływu elektrolitów na ekstrakcję w układach kationowymiennych" promotor: prof. dr. hab. Stanisław Kopacz

Od 2007 roku pracuje na stanowisku dydaktycznym (starszy wykładowca).

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom