Materiały do pobrania
Metody analizy technicznej - wykład, laboratorium, kierunek "technologia chemiczna" CCDU (ACh)

Udostępniane pliki (mat_w*.pdf) są materiałem pomocniczym do wykładu z przedmiotu "metody analizy technicznej" dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia chemiczna (specjalność Analiza Chemiczna w Przemyśle i Środowisku), na Wydziale Chemicznym PRz.
Materiały te są własnością autora i nie można ich wykorzystywać do celów innych niż opisany powyżej, bez jego zgody.

 

dr inż. Bogdan Papciak

Pliki:
wstecz
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom