Materiały do pobrania
Chemia ogólna i nieorganiczna - laboratorium, kierunek "inżynieria chemiczna i procesowa" CP-DI

Udostępniane pliki  są materiałem pomocniczym do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "chemia ogólna i nieorganiczna" dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, na Wydziale Chemicznym PRz.


Prawa autorskie do tych materiałów posiadają pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i nie można tych materiałów wykorzystywać do celów innych niż opisany powyżej, bez zgody Kierownika Zakładu.

Pliki:
wstecz
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom