Materiały do pobrania
Chemia - laboratorium, kierunek "logistyka" ZLDI, ZLZI

Udostępniane pliki  są materiałem pomocniczym do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "chemia" dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku logistyka (Wydział Zarządzania PRz) prowadzonych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (Wydział Chemiczny PRz).
Prawa autorskie do tych materiałów posiadają pracownicy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i nie można tych materiałów wykorzystywać do celów innych niż opisany powyżej, bez zgody Kierownika Zakładu.

Pliki:
wstecz
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom