Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Chemia analityczna

Laboratorium na kierunku "technologia chemiczna".

Chemia ogólna i nieorganiczna
Ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium na kierunkach "technologia chemiczna" oraz "inżynieria chemiczna i procesowa"
Metody analizy technicznej
Wykład i laboratorium na kierunku "technologia chemiczna" w ramach specjalności "analiza chemiczna w przemyśle i środowisku"
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom